16. tammi, 2017

Satakunnassa teollinen internet - haasteesta mahdollisuudeksi

Julkaistu Satakunnan Kansassa 24.1.2017

Satakunta automaation ja robotiikan maakuntana luo edellytykset teollisen internetin kasvulle. Teollinen internet tarkoittaa älykkäiden laitteiden ja järjestelmien yhdistämistä verkkoon. Verkkoyhteyden avulla laitteita voidaan ohjata etänä tai laitteen tuottamaa dataa voidaan analysoida reaaliaikaisesti ja dataa yhdistelemällä tehostetaan yrityksen liiketoimintaa. Digitaalinen murros vie pian kaikki esineet internetiin, muuttaa teollista tuotantoa ja mahdollistaa kokonaan uusien liiketoimintamallien kehittämisen. Perinteisten toimintaketjujen rinnalle on noussut puhtaasti digitaalisia arvoketjuja. Teollinen internet on parhaimmillaan sitä, kun digitaalitekniikoita sovelletaan tuotannolliseen toimintaan ja teknisen kerroksen päälle jalostetaan globaalia liiketoimintaa. Kansainvälisen kasvun mahdollisuudet ovat tulleet tutuksi jo monelle yritykselle Satakunnassa, hyvänä esimerkkinä IonSign, joka toteuttaa etäohjauksella teollisen internetin palveluja Kiinaan. Tällaisia avauksia tarvitaan lisää Satakuntaan.

Satakunnan Ammattikorkeakoulussa on ymmärretty Satakunnan vahvuus teollisuuskaupunkina, mutta myös uusien teollisuusmuotojen tutkimus- ja tuotekehityksen merkitys, jolla luodaan uutta kansainvälistä liiketoimintaa. On muistettava, että suurin haaste on muutos vanhoista toimintamalleista pois oppiminen, joka on aivan yhtä haastavaa organisaatiolle kuin meille jokaiselle yksilönä. Teollinen internet luo Satakuntaan uutta teollisuutta mm.  yritykset voivat jalostaa suurta datamäärää liiketoiminnan tueksi sekä kehittää laitteiden väliseen kommunikaatioon pohjautuvaa liiketoimintaa ja tuottaa reaaliaikaisia palvelu- ja tuotantoprosesseja. Tällöin syntyy myös täysin uusia yrityksiä ja uusien ratkaisujen muodostamia ekosysteemejä ja markkinoita. Yksityisille ihminen hyötyy myös teollisesta internetistä, ja esim. kun ostan kaupasta vesipullon, se sisältää älyteknologiaa. Kun maksan pullon kassalla, se lähettää valmistajalle suoraan tilauksen uudesta pullosta. Pullon valmistaja saa reaaliaikaista tietoa siitä, kuinka monta vesipulloa jälleenmyyjät myyvät päivän aikana. Asiakas voisi saada tietoa, kuinka monta pulloa hän on juonut päivän aikana ja missä lähikaupassa kyseinen tuote olisi tarjouksessa.

Maakunnastamme muodostuu vetovoimainen teollisen internetin keskittymä, joka luo uusia yrityksiä alueelle ja globaaleja liiketoimintaverkostoja. Satakunta alueena kehittyy uusien teollisuustoimijoiden myötä ja näin ollen vahvistaa entisestään pitkäaikaista yritys- ja korkeakouluyhteistyötä.

Pirita Ihamäki FT, KTM (Samk opettaja)