24. huhti, 2016

Hoivarobotiikka tulee oletko valmiina?

Julkaistu Satakunnan kansassa 23.4.2016

Muutaman vuoden kuluttua jokaisessa palvelu- ja hoivakodissa kiertelee ainakin kaksi robottia: siivousrobotti lattialla ja hoivarobotti vanhusten hoivaamiseen. Imurointiin, tiskaukseen, ikkunan- ja pyykinpesuun, nurmikon leikkaamiseen ja muihin kodin rutiinitöihin tarkoitetut robotit ovat jopa toivottuja ja helpottavat sekä pidentävät vanhuksien kotona asumista. 

Hoivarobotiikan käyttötarkoituksia on yksinkertaisista avustavista ratkaisuista aina terapeuttisiin ja vuorovaikutusta tukeviin sosiaalisiin robotteihin saakka. Hoivarobotit eivät väsy eivätkä tee virheitä, miksi siis emme käyttäisi hoivarobotteja hoitajien työtä tukemaan ja helpottamaan. Tulevaisuudessa robotit valvovat hoitokotien eri toimintoja, kuten ilmastointia, turvallisuutta jne. Robotit voivat valvoa myös potilaan vitaalitoimintoja, kuten hengitystä.

Robottien ei ole tarkoitus korvata inhimillisiä kontakteja, vaan toimia niiden lisänä ja apuna. Esimerkkinä Paro-kuuttirobotin on tutkimuksissa todettu lisäävän muistisairaiden inhimillisiä kontakteja. Paro  näyttää rohkaisevan vanhuksia puhumaan ja seurustelemaan sekä hoitajien tai terapeutin että muiden vanhusten kanssa. Vanhukset juttelevat myös Paron itsensä kanssa. Eräässä viiden viikon vertailututkimuksessa havaittiin, että Paro paransi dementiaa sairastavien vanhusten elämänlaatua enemmän kuin lukupiiriin osallistuminen (Moyle ym. 2013) 

Robottien etu voi olla, että ne oppivat tunnistamaan ja muistamaan aivan jokaisen tapaamansa ihmisen erityispiirteet. Ainutkertaisuuden kohtaamisessa robotit voivat päästä pidemmälle kuin ihminen tunnistamaan sillä ne voivat esimerkiksi oppia tunnistamaan vaikeaselkoisesti puhuvien puhetta paremmin kuin ihmiset. Tällaisten robottien käyttö voi edistää inhimillistä kohtaamista auttamalla ihmisten välistä vuorovaikutusta ja toimia tulkkina mm. hoitajan ja potilaan välillä.

Hoivarobottien kaltaisen laajamittaisen, käytäntöjen muuttumiseen asti ulottuvan teknologian kehittämisen onkin kietouduttava muuhun yhteiskunnan ja hoivapalveluiden kehittämiseen. Meidän tulisi ymmärtää nykyhetken ja tulevaisuuden vanhuksia heidän tarpeitaan ja näkemyksiään sekä kehittää hoivarobotteja heidän tarpeisiinsa ihmisarvoa kunnioittavasti. Olisitko sinä valmis hyödyntämään hoivarobotteja arjessasi?

Lähde: Niemelä, M., Laitinen, A. (2016)  Robotiikka tulee hoivapalveluihin : miten käy vanhusten ihmisarvon? Futura 35 (2016) : 1, 47-54.

Pirita Ihamäki FT, KTM