9. touko, 2015

Palkkaisitko sinä tohtorin töihin?

Julkaistu Suomenmaassa 12.5.2015

Suomessa arvostetaan korkeaa koulutusta, mutta uskotaanko me tohtorin ammattitaitoon. Tohtoreita pidetään teoreettisina ja epäkäytännöllisinä, eikä heidän kuvitella eläessään tehneen niitä kuuluisia ’oikeita töitä’. Tällainen mielikuva on suurella osalla suomalaisista. Tohtoriopiskelijat ovat toimineet mitä erilaisemmilla aloilla. He ovat joutuneet tekemään nykyaikana eri alojen töitä kuten kauppojen kassoina, palvelumuotoilijoina, tukijoina, opettajina, suunnittelijoina ja erilaisissa järjestötehtävissä. Tohtoritutkinto itsessään antaa valmiuksia ennen kaikkea analyyttiseen ajattelukykyyn. Tohtoriopiskelijat käyvät alusta asti kansainvälisissä konferensseissa, joissa he luovat kansainvälisiä verkostoja ja kehittävät omaa osaamistaan.

OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston selvityksessä kartoitettiin tohtoreiden urapolkuja, jossa tohtorit toivat myös itse osaamisensa hyvin esiin. Tohtoriksi pätevöityvältä  löytyy tiimityöskentelytaitoja heidän työskennellessä erilaisissa projekteissa, joissa osa projektityöntekijöistä saattaa olla toisessa maassa ja olla silti samaa tiimiä. Selvityksen mukaan tohtorit mielsivät itsensä ”yhteiskunnan navigaattoreiksi”, joille verovaroin maksettu pitkä ja arvokas koulutus on luonut valmiudet monimutkaisten kokonaisuuksien hallintaan ja ongelmanratkaisuun. Akava on ehdottanut, että eri alojen tohtoreita tarvittaisiin juuri nyt ratkaisemaan hyvinvointivaltion haasteita.

Myös yrittäjien olisi hyvä palkata tohtoreita, alansa asiantuntijoita yrityksiinsä. Tohtoreilla on taitoja, joita ei muulla koulutuksella voi hankkia. Tohtorit osaavat käyttää taitojaan, mutta osaavatko työnantajat, kunnat, kolmas sektori ja yritykset käyttää tohtoreiden ammattitaitoa? Kun tehtävään vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja kyse on asiantuntijatehtävistä, tulisi ensisijaisesti valita tehtävään pätevä tohtori. Tohtorista työnantaja saa parhaimmillaan sen kriittisen punnitsijan, jonka toiminta perustuu analyyttiseen työtapaan ja joka ymmärtää toiminnan läpinäkyvyyden merkityksen. Henkilö, joka pystyy hyödyntämään tutkimustietoa kykenee tekemään ja toteuttamaan näyttöön perustuvia päätöksiä. Tohtorit eivät ole ylikoulutettuja vaan he ovat huippukoulutettuja.

Pirita Ihamäki FM, KTM