29. huhti, 2015

Palkkatuki nuorten työllisyyden edistämiseen Satakunnassa

Julkaistu Länsi-Suomessa 29.4.2015 Mielipiteet, Satakunnan Kansassa 3.5.2015

Vuoden 2015 astui voimaan lakimuutos palkkatuen selkiyttämisestä, heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisestä, työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun parantamisesta. Palkkatukea maksetaan 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista, joka määräytyy palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Työnantaja voi saada palkkatukea 24 kuukaudeksi kerrallaan ja jos työntekijä on ollut yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta työttömänä.

Satakunnassa kesäkuussa 2014 alle 25-vuotiden työttömiä työnhakijoita oli 13,6%, joka on noussut koko ajan. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli kesäkuussa 37,8%, mikä oli selvästi korkeampi kuin koko massa keskimäärin. Esimerkiksi nuoria oli työllistettynä 450, työkokeilussa 210, työvoimakoulutuksessa lähes 240 ja muissa palveluissa noin 210 vuonna 2014 kesäkuussa. Palkkatuen tarjoaminen yrityksille ja siihen resursointi on tärkeää Satakunnassa, jotta nuorten työttömyys saadaan taitettua. On tärkeää, että Satakunnassa kunnat kantavat vastuunsa asiassa.

Nuorten palkkaus on äärimmäisen tärkeää, ensimmäisen työpaikan saaminen on nuorelle kova paikka. Työnantajaa saattaa mietityttää ylioppilaan, ammattioppilaitoksen, tai ammattikorkeakoulun loistavin arvosanoin suorittanut 25-vuotias, jolla ei ole tuntiakaan työkokemusta.  Työnantajien pitäisikin katsoa asian toista puolta. Nuori on hakenut töitä. Hän ei ole saanut töitä ja jatkanut opintojaan. Nuorisosta löytyy jopa korkeasti koulutettuja opiskelijoita, ilman työkokemusta. Työkokemusta ei saa, jos sitä ei tarjota ja anneta siihen mahdollisuutta. Keskeistä on miettiä, miten rekrytointikynnys saataisiin laskettua mahdollisimman matalaksi ja helpotettua yrittäjän rekrytointiprosessia. Yrittäjille järjestetyt palkkatukeen liittyvät tapahtumat, lisäksi nuorten rekrytointitapahtumat yhdessä yrittäjien kanssa ovat hyviä käytänteitä. Pyritään olemaan Satakunnassa esimerkki maakunta, jossa pyritään saamaan kaikki nuoret työllistymään. Yhdessä me rakennamme nuorten tulevaisuutta.

Pirita Ihamäki KTM, FM