18. huhti, 2015

Eriarvoisuudesta tasavertaiseen kohteluun Suomessa

Tuloerojen kasvu on uhka kaikkien suomalaisten hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Tutkimusten mukaan tuloeroja tasaamalla voidaan parantaa väestön terveyttä ja hyvinvointia. Suomi on sitoutunut vähentämään köyhien määrää 150 000 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä. Tuloeroja tasataan riittävän progressiivisella verotuksella sopeuttamalla taloutta niin, että suurituloiset kantavat siitä oikeudenmukaisen osansa.

Koulutuksen yhdenvertaisuus

Kouluissa eri alueilla on tarjottava mahdollisimman yhdenvertaista koulutusta ja tukea oppilaille myös tietoteknisiä alustoja hyväksi käyttäen. Vahva yhdenvertainen peruskoulu on  suomalaisten koulutuksellinen tasa-arvon peruspilari. Peruskouluja ja toisen asteen koulutusta ei saa tuhota keskittämällä koulutusta suuriin kaupunkeihin. Koulutuspaikat on taattava nuorille lähikunnissa.

Lisätään alueiden tasa-arvoa

Kuntien on turvattava kaikille peruspalvelut. Kuntaliitokset ja alueellinen yhteistyö auttavat pitämään esimerkiksi terveydenhuollon, vanhuspalvelut  ja mielenterveyspalvelut riittävän laadukkaina kaikkialla Suomessa. Ihmisen ei pidä joutua valitsemaan asuinkuntaansa sen perusteella, missä hän saa riittävää tukea tai hoitoa, vaan ihmisen pitää saada asua siellä missä hän haluaa asua. Kuntien palveluita voidaan kehittää mm. mobiliseksi ratkaisuksi, jossa rekkaan rakennetaan ns. liikkuva terveydenhoitopalvelut. Tällaisia ratkaisumalleja on kehitteillä mm. Satakunnassa. Eriarvoistumista on torjuttava sosiaalisesti sekoittavalla asuntopolitiikalla.

Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Epätasa-arvon kokemukset luovat eriarvoisuutta ja pahimmillaan edesauttavat syrjäytymistä. Eriarvoisuuden torjumisen ydin lähtee siitä, että puututaan ajoissa eriarvoistaviin rakenteisiin ja tilanteisiin.  Kavennetaan tulo- ja varallisuuseroja verotuksella, joka tarkoittaa sitä, että pienituloisten asemaa pyritään parantamaan ja toisaalta suurituloiset osallistuvat laskun maksuun suuremmalla osuudella. Ennaltaehkäiseviä palveluita kuten neuvola, kouluterveydenhuolto ja matalan kynnyksen palveluita pitää tarjota riittävin resurssein ja ongelmat on ratkaistava ajoissa.

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu – tasa-arvoinen kohtelu lapsille

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu on avainasemassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa sekä lapsiperheiden eriarvoisuuden lisääntymisen ehkäisyssä. Riittävä ja oikea-aikainen tuki on parasta tapa ennaltaehkäistä eriarvoisuutta. Perheiden pitää saada kotiapua, mielenterveyspalvelut on turvattava ja reitti syrjäytymisen ensioireiden huomaamisesta aina jatkotoimenpiteisiin on turvattava kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville.

Pirita Ihamäki, Eduskuntavaaliehdokas, Pori