16. huhti, 2015

Syrjäytyminen – ennaltaehkäisevää toimintaa lisättävä

Syrjäytyminen, yksinäisyys ja epäonnistumisen tunne sekä masennus ovat nousseet otsikoihin. EVA:n vuoden 2012 raportissa arvioitiin Suomessa olevan noin 51 300 syrjäytynyttä. Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita oli noin 50 000. Luku edustaa noin 5% kaikista tämänikäisistä nuorista.

Tarvitsemme terveyden, mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, jotta syrjäytyneet nuoret voivat siirtyä opintoihin ja työelämään. Koulujen opetukseen tulee ottaa mukaan erilaisuuden kohtaaminen ja mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan arkielämässä. Kivakoulu –hanke on ollut hyvä toimintamalli peruskouluissa, missä kiusaamista pyritään ennaltaehkäisemään erilaisten tapahtumien muodossa. Lisäksi opiskelijat ovat yhdessä luoneet luokassa kiusaamista ehkäisevät säännöt. Myös kolmannen sektorin mukaan ottaminen mm. tukemaan oppimisvaikeuksissa olevia nuoria. Oppilaitoksissa voisi toimia vapaa-ehtoista kerhotoimintaa myös tukiopetusmuodossa esimerkiksi matematiikkakerho 6-luokkalaisille. Läksykerhotoimintaa on toteutettu mm. Porissa.

Pekka Myrskylän toteuttama tutkimus Hukassa –keitä ovat syrjäytyneet nuoret vuonna 2012. Tutkimuksessa todettiin jopa 57%:lla on diagnosoitu mielenterveysongelmia ja 60 % tähän ryhmään luokitelluista on tutkimusaikana käyttänyt mielenterveyslääkkeitä. Kustannukset vaihtelivat nuorten välillä runsaasti, mutta korkeimmat yksittäisen nuoren kustannuksen nousevat jopa 170 000 euroon vuodessa.  Syrjäytyminen ei ole pysyvä tila, vaan osa syrjäytymisvaarassa olevista nuorista tekee välillä jotain muuta. Nuoret kaipasivat tutkimuksen mukaan työn rinnalle myös korjaavaa työtä, kuten kuntouttavia työpaikkoja.

Meillä on kehitetty hyvä nuorisotakuu, joka ohjaa nuorille kuntoutuspalveluita, koulutuspaikkoja ja työpaikkamahdollisuuksia. Hyviä käytänteitä löytyy mm. Raumalta, jossa on juuri perustettu nuorisotakuutalo. Mielestäni apua tarvitsevasta pitää välittää aidosti, kokonaisvaltaisesti ja kulkea hänen rinnallaan tukea antaen.

Pirita Ihamäki (Kesk.) Eduskuntavaaliehdokas, Pori