11. huhti, 2015

Eläkeindeksi – eläkeläisten voimavarat käyttöön

Työeläkeindeksi määräytyy palkka- ja hintatason vuotuisen muutoksen perusteella. Indeksiä laskettaessa ansioiden muutos vaikuttaa 20 prosenttia ja hintojen muutos 80 prosenttia. Vuonna 2015 työeläkettä korotettiin 0,39 prosenttia. Vanhuuseläkkeellä on nyt 1,2 miljoonaa ihmistä, työkyvyttömyyseläkkeellä 240 000 ja muulla eläkkeellä 60 000 ihmistä, yhteensä 1,5 miljoonaa. Uusia eläkeläisiä tulee 70 000 vuodessa lisää.

Keskieläke on 1600 euroa kuukaudessa, mutta suurimmalla osalla eli pieneläkeläisillä alle 1250 euroa. Eläkeläiset maksavat suhteessa korkeampaa veroa tavalliseen palkansaajaan nähden. Kannatan työeläkeindeksin korottamista 0,40 prosentilla vuonna 2016. Näin turvaisimme ostovoiman myös eläkeläisille.

Eläkeläisten voimavarat edesauttavat yhteistä hyvinvointiamme. Kymmenille tuhansille työssäkäyville perheille on isovanhempien tarjoama lastenhoitoapu korvaamatonta. En olisi itsekään pystynyt suorittamaan korkeakoulututkintojani ilman vanhempieni lastenhoitoapua. Lisäksi eläkeikäinen väestö tekee paljon vapaaehtoistyötä monissa kansalaisjärjestöissä, tapahtumissa ja urheiluseuroissa. Yritystoiminnassa eläkkeelle jäävät yrittäjät voivat toimia mentoreina uusille yrittäjille.  Yritysmentorointia on myös Satakunnassa tarjolla, meidän tuleekin siirtää hyvän käytänteet uusien sukupolvien käyttöön.

Meidän työikäisten on pidennettävä työuria, joka on välttämätöntä eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta tulevaisuudessa. Tutkimuksissa on todettu, että yksityisaloilta palkkatyöstä tämän ja ensi vuosikymmenen aikana eläkkeelle jäävän työeläkkeen taso tulee olemaan hyvä.  Työuran pituus vaikuttaa suoraan eläkkeen määrään. Koulutuksen merkitys nousi korkealle ja koulutustaso korreloi suoraan ansioiden kanssa. Sama pätee myös sosioekonomiseen asemaan. Tulokset perustuvat Seppo Karisalmen ja Eila Tuomisen tutkimukseen ”Palkkatyöstä eläkkeelle siirtyvien eläketaso yksityisaloilla 2011”.  Annetaan eläkeläisille riittävä toimeentulo ja arvostetaan heidän voimavarojaan hyvinvointivaltiomme luojina.

 

Pirita Ihamäki (Kesk.) Eduskuntavaaliehdokas, Pori.