11. huhti, 2015

Suomeen kasvuhakuinen vientiteollisuus

Vientiteollisuus on tärkeä osa myös Satakuntaa. Uudet teknologiat sekä yritysten uudet ansaintamallit ja tavat toimia muuttavat vientiteollisuuden ammattitaitovaatimuksia. Vientialan yritykset tarvitsevat uudistuvan työelämän tarpeisiin erikoistuneita koulutuksen ammattiosaajia. Automaatio ja digitalisointi sekä uudenlaiset palvelut mahdollistavat ympäristöystävällisiä ja älykkäitä ratkaisuja arkeen ja liike-elämään. Globaalit megatrendit ovat suuri mahdollisuus vientiteollisuudelle. Teollista digitalisoitumista pitää edistää kaikin tavoin.

Tampereella on toteutettu Vientiteollisuus tutuksi –ohjelma, joka on tarjonnut 9-luokkalaisille tietoa vientiteollisuudesta, yrityksistä ja niihin liittyvistä työtehtävistä sekä ammattiopinnosta.  Vuonna 2014 yli 200 koululaista kävi opintokäynneillä 16 yrityksessä ja toiminnallisella tutustumiskäynnillä Tampereen seudun ammattiopistossa.  Vientiteollisuuden liitot haluavat tehdä yhä tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välille. Kesällä 2015 vientiteollisuus työllistää yli 20 000 nuorta palkkaamalla harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä yrityksiinsä. (Kemianteollisuuden tiedote 9.4.2015)

Terveysteknologian vienti oli viime vuonna 1,8 miljardia euroa, jolloin se kasvoi edellisvuodesta reilut 8 prosenttia (Terveysteknologian liiton selvitys). Terveysteknologialiiton mukaan terveysteknologia on Suomen suurin huipputeknologian vientisektori, ja sen osuus Suomen huipputeknologian viennistä on 47 prosenttia. Terveysteknologiaan kuuluvat terveydenhuollon laitteet, diagnostiikan laitteet, terveydenhuollon kalusteet sekä päälle puettavat tai kehoon istutettavat laitteet. Terveysteknologian tuotannosta lähes kaikki 95 prosenttia menee vientiin. Vuonna 2014 viennistä 37 prosenttia meni Eurooppaan, 38 prosenttia Pohjois-Amerikkaan ja 11 prosenttia Aasiaan. Suurin yksittäinen vientimaa on Yhdysvallat, jonne vienti kasvoi 24 prosenttia  viime vuonna. Terveysteknologia työllistää suoraan reilut 10 000 henkeä Suomessa.

Satakunnassa teollisuusvision toteuttamista tukee automaatio- ja robottitoimialojen kehittäminen. Kehittämällä automaatioverkostoa ja sen tuomaa kilpailuetua saadaan Satakunnasta muodostumaan yrityksiä houkutteleva vetovoimainen toimintaympäristö ja sijoittumiskohde. Automaatioverkoston yhteistyöllä ja kehittymisellä on positiivinen vaikutus myös muihin toimialoihin. Suomi tarvitsee kansainvälistä kilpailukykyä ja uusiutumista tarkoituksena on kasvattaa liikevaihtoa ja parantaa vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä. Satakunta nousuun uusien vientiteollisuustuotteiden voimalla.

Pirita Ihamäki (kesk.) eduskuntavaaliehdokas, Pori