6. huhti, 2015

Työttömyys, työllisyys ja yrittäjyys

Tällä hetkellä meillä on 350 000 työtöntä ja niistä 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Vuonna 2014 kesäkuussa alueellisesti eniten työttömiä oli Ahvenanmaalla 27,9%, Uudellamaalla 17,8% ja Keski-Suomessa 14,2%. Satakunnassa työttömien määrä kyseisenä ajankohtana oli 13 395 eli 12%.

Työttömistä työnhakijoista yritykset voivat löytää osaavan ammattilaisen 50-vuotiaista työnhakijoista ja saada myös palkkatukea hänen työllistämiseensä. Osa työntekijöistä on lähdössä eläkkeelle 5 vuoden sisällä. Hiljaisen tiedon siirtäminen nuorille sukupolville olisi aloitettava jo tänään. Yritysten on myös katsottava työntekijöidensä ikärakennetta. Yrityksen olisi hyvä ennakoida ja palkata henkilö tai henkilöitä oppimaan vanhemmilta työntekijöiltä käytänteet ja näin yritys saisi myös tulevaisuudessa osaajia. Yritystoimintaa pitäisi tukea myös työntekijöitä palkattessa, esimerkiksi pienyrittäjien ei tarvitsisi maksaa ensimmäisenä vuotena sosiaalimaksuja työntekijöistään. Tällä hetkellä on paljon hyviä työntekijöitä vapailla markkinoilla ja yritysten tulee vain löytää oikeat tekijät.

Meidän tulee myös kannustaa osaavia kädentaitajia ja uusien innovaatioiden tekijöitä perustamaan yrityksiä.  Oppia voidaan ottaa vaikka Portugalista, jossa on perustettu Startup yritysten tukemiseen joukkorahoitusinstrumentteja. Portugalissa on kehitetty portaaleja, joissa sijoittajilla on mahdollisuus päästä osalliseksi startupien yritystoimintaan. Mielestäni joukkorahoitusta pitäisi hyödyntää enemmän alkavien yrittäjien tukemisessa.  Uutta liiketoimintaa avaavien star-up yritysten rahoituksessa on suositeltava myös suoria avustuksia lainapohjaisten tukien sijaan 100 000€ asti.

Meidän on mahdollistettava uuden liiketoiminnan kasvu Suomeen. Nopea teknologinen kehitys on maailmassa luonut digitaalisen murroksen. Vain varmistamalla, että kasvuyritykset pystyvät nousemaan suoraan teknologisen kehityksen terävimpään kärkeen, pystymme pitämään Suomen aseman digitaalisen tulevaisuuden kärkimaana. Satakunnassa on robottiala on Suomen  kärkeä. Sen toiminta- ja kasvu edellytyksiä pitää tukea. Lisäksi meidän tulee mahdollistaa uusien toimialojen syntyminen Satakuntaan. Meidän on nähtävä tulevaisuuteen eikä jämähtää vanhoihin käytänteisiin, jotka eivät enää toimi nykyajan Satakunnassa eikä Suomessa. Digitaalisesta murroksesta uutta yritystoimintaa Satakuntaan ja Suomeen.

Pirita Ihamäki (Kesk.) Kansanedustajaehdokas, Pori