4. huhti, 2015

Toisen asteen koulutus vaatii panostusta ja uudistusta

Maakunnista pitää edelleen löytyä nuorisolle opiskelupaikat. Jos keskitetään lukiot ja toisen asteen oppilaitokset suurkaupunkeihin, nuorten pitää muuttaa kaupunkeihin hyvin nuorina. Kaikki nuoret eivät ole vielä kykeneviä huolehtimaan itsestään. Nykyisin jopa 21% lukiolaisista työskentelee ja opiskele yhtä aikaa (Kouluterveyskysely 2013, THL). Vaikea taloudellinen tilanne ja työssäkäynti kuormittavat opiskelijaa, jolloin myös riski opintojen keskeytymisestä kasvaa. On taattava, että opintotuki on riittävä toimeentulo opiskelijoille, jotta he voivat keskittyä päätoimisesti opiskeluun.

Vuonna 2016 on tulossa uudet opetussuunnitelmat, joissa on mukana mm. koodikieli.  Tulevaisuudessa koulutuksen täytyy vastata nykyajan yhteiskunnan tarpeita. Tulee tehdä radikaaleja uudistuksia myös opettajakoulutukseen, nostaa yhdeksi keskeiseksi teemaksi digitaalisuus ja sen mukauttaminen opetukseen ja menetelmäksi. Teknologiset välineet on saatettava lukioissa ja ammattioppilaitoksissa 2000 luvun tasolle, jota ne eivät kouluissa vielä ole. On muutamia kouluja, joissa ovat jo älytaulut ja nykyaikaiset kannettavat tietokoneet. Kuitenkaan opetus ei ole tasapuolista, koska näin ei ole kaikissa kouluissa.

Tulevaisuutemme on kiinni nuortemme sujuvasta koulutuksesta. Ammattilista koulutusta tulisi lyhentää joillakin aloilla 2 vuoteen ja työharjoittelujaksoja yrityksissä tulisi lisätä. Nuorison on opittava tasaiseen opiskelurytmiin. Ei voi olla yksituntisia koulupäiviä ja seuraavana päivänä 5-tuntinen koulupäivä ja kolmantena päivänä ei ole koulua ollenkaan. Ei tällä tavalla töissäkään olla. Kannatan myös oppisopimuskoulutusta, koska kaikki eivät ole lukuihmisiä.  Oppisopimuskoulutuksessa on taattava tuki koko opiskeluajalta. Meillä ei ole Suomessa varaa olla kouluttamatta nuorisoamme. Tulee taata vähintään ammatillinen koulutus kaikille alle 25-vuotiaille.

On myös todettu, että uusista ylioppilaista vain joka kolmas pääsee ensimmäisellä yrittämällä korkeakouluun. Turhia välivuosia ei saisi tulla. Uusille ylioppilaille tulisi myöntää koulutusseteli avoimeen korkeakouluun. Välivuonna opiskelu auttaa nuorta ylläpitämään opiskelurutiinia sekä valmistautumaan pääsykokeisiin.

Kunnat voivat tutkia myös paikallisesti minkälaisia työmahdollisuuksia heillä on tarjota nuorille tulevaisuudessa. Sen mukaan myös ammatillista koulutusta voitaisiin uudistaa, jotta löytyy uusia työntekijöitä myös tulevaisuuden työpaikkoihin. Olisi osattava ennakoida tulevaisuutta ja kehittää koulutusta myös erikoisaloille.  Ammatillista koulutusta tulee kehittää myös radikaalisti, kehittämällä uusia linjoja ja yhdistelemällä vanhoja opetussuuntauksia. On ryhdyttävä tekoihin, helpotettava nuorten opinpolkua ja heidän pääsyään työelämään. Nuorissa on meidän tulevaisuutemme!

Pirita Ihamäki (Kesk.) Eduskuntavaaliehdokas, Pori.