27. maalis, 2015

Digitaaliteknologiaa kaikkialla -Terveysteknologiasta Suomen kärkituotteeksi

Digitaaliteknologia on kaikkialla, mutta sen luomia mahdollisuuksia emme ole osanneet hyödyntää vielä mielestäni tarpeeksi. Digitaaliteknologian tehokkaalla hyödyntämisellä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla voidaan edesauttaa huomattavasti talouden kasvua.

Tieto- ja viestintätekniikan tuottavuuden ja laadun ansiosta hyvinvointiyhteiskuntamme on kehittynyt ja voidaan kehittää paremmaksi. Meidän on sitoutettava julkinen hallinto, elinkeinoelämä ja kolmas sektori käyttämään digitaalisen Suomen vahvuuksia parhaalla mahdollisella tavalla yhteisen edun tavoitteluun. Yhteistyöllä haetaan parhaita käytäntöjä helpottamaan arjen asiointia ja jaetaan tietoa yli sektoreiden. Erilaiset potilaanseurantasovellukset ovat tärkeä osa digitaalisia terveydenhoitopalveluita. Esimerkkinä EKG-paidat, joiden avulla sydänpotilaita ja vaikkapa rytmihäiriöstä kärsiviä voidaan tarkkailla kotiympäristössä.

Digitaalisten palvelujen suunnittelussa lähtökohtana on käytettävyys, joustavuus, turvallisuus ja esteettömyys. Palvelujen laatua mitataan niiden vaikuttavuudella ja käyttäjäkokemuksella. Ihmiset kokevat palvelujen helpottavan heidän arkeaan ja ne ovat kaikkien saatavilla vuorokauden ajasta riippumatta, kuten terveys- ja sosiaalipalvelut. Pidän tärkeänä tiedon jakamista ja rikastamista yli toimialojen, hallintoalojen ja perinteisten hierarkioiden. Tämä edesauttaa mm. julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömahdollisuuksia palvelujen kehittämisessä ja näin voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Itse näkisinkin juuri sosiaali- ja terveysalalla julkisen ja yksityisen sektorin saumattoman yhteistyön kehittämisen digitaalisen infrastruktuurijärjestelmän rakentamisen koko maata kattavaksi ja sen pelaamisen saumattomasti yhteen. Järjestelmä olisi kustannustehokas ja kokeilumaana Suomi voisi olla edelläkävijänä viemässä järjestelmää vientituotteena  mm. Lähi-Itään. Suomen digitaalisen terveysteknologian järjestelmät ja tuotteet ovat hyvin kysyttyjä mm. Lähi-Idässä.

Suomi on jatkanut menestystään luomalla digitaalisista palvelumarkkinoista uuden kilpailukyvyn, kasvun ja hyvinvoinnin tukijalan. Yhteiskuntamme terveydenhuollon ympärillä on digitalisoitunut ja edelleen palveluita kehitetään paremmiksi. Digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen potentiaali on vielä käyttämättä. Haluaisinkin nostaa esille Sotea suunniteltaessa, että tulevaisuudessa lähin terveyskeskus löytyy jokaisen omasta älypuhelimesta. Terveyden ja hyvinvoinnin mobiilisovellukset, videovälitteiset lääkärinvastaanotot ja omien elintoimintojen mittaaminen ovat jo nyt arkipäivää monelle suomalaiselle. Ennaltaehkäisy ja uudet toimintatavat digitaaliteknologiaa hyödyntäen nousevat yhä tärkeämmäksi tekijäksi tulevaisuuden terveysongelmia ratkaistaessa. Käytännössä terveydenhoitohenkilökunta hoitaa jatkossa enemmän akuutteja potilaita, kun taas vähemmän akuuttia hoitoa tarvitsevat voivat helposti diagnosoida ja hoitaa itseään kannettavan teknologian avulla. Esimerkkinä diabeetikot ja syömishäiriöistä kärsivät voivat diagnosoida ja tarkkailla arvojaan erilaisten mobiiliaplikaatioiden avulla. Sydämeen asennettavia, sydänkohtauksen sattuessa aktivoituvia, defibrillaattori-implantteja on ollut jo kymmenen vuotta markkinoilla, ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää. Suomella on mahdollisuus nousta korkean terveysteknologian kärkimaaksi jopa globaaliksi markkinajohtajaksi erityisalueilla. Älyteknologiaa hyödyntävät terveyspalvelut edellyttävät infrastruktuurin ja toimintatapojen uudelleen suunnittelua ja organisointia, oletko sinä valmis tähän.

Pirita Ihamäki (kesk.) Kansaedustajaehdokas, Pori