24. maalis, 2015

Nuorisotakuu - mitä se takaa nuorelle

Julkaistu 25.3.2015 Satakunnan Viikossa, Julkaistu Länsi-Suomessa 30.3.2015

Nuorisotakuu on ideana todella loistava, joka takaa kaikille alle 25-vuotiaille koulutus-, työ- harjoittelu-, tai kuntoutuspaikan. Ongelmana on vielä käytänteet mm. koulutuspaikan vaihtamisen suhteen. Kun nuori huomaa opiskelleensa aivan väärää alaa ja haluaa vaihtaa alaa, häntä rangaistaan seuraavassa hakuvaiheessa pisteitä alentamalla. Lisäksi syrjäisemmillä seuduilla asuville nuorille tulisi järjestää myös etäopetusta, koska meillä on siihen tarvittava teknologia.

Nuorisotakuuta tulisi kehittää ja ottaa digitaaliteknologian luomat mahdollisuudet käyttöön, jolloin opetus voisi myös tapahtua osittain kotoa käsin. Meidän tulee kehittää myös  oppisopimuskoulutusta, jossa nuori pääsee suoraan työelämään oppimaan ammatillisen tutkinnon työssä oppimalla. Oppisopimusajalta on taattava riittävä korvaus opiskelijalle. Nuorille tarjotaan myös työpajatoimintaa vuonna 2013 työpajoilla oli yli 14 700 alle 29-vuotiasta nuorta. Työpajat tukevat ja ohjaavat nuorta koulutukseen. Työpajat antavat nuorelle mahdollisuuden kokeilla eri aloja ja selkeyttää omaa ammatinvalintaa. Pajatoimintaan on hyvä luoda yrittäjyysopintoja ja pajatoiminnan osaksi kuuluisi järjestää paikallisiin pienyrityksiin tutustumiskäyntejä. Raumalla on juuri avattu nuorisotakuu talo, josta kaikki palvelut löytyvät yhden katon alta. Samankaltaista toimintaa tarvitaan myös muissa Satakunnan kaupungeissa.

Nuorisotakuuna TE-toimisto tarjoaa Sanssi-korttia, joka tarjoaa yrityksille palkkatukea työllistääkseen nuoren yritykseensä. Sanssi-kortti ei kuitenkaan ole kaikkien nuorten tiedossa eikä myöskään yritysten, siksi sen markkinointi pienyrittäjille olisi ensisijainen tehtävä sekä eri oppilaitoksissa TE-toimistot voisivat esitellä Sanssi-kortin mahdollisuutta nuorille.

Nuorisotyöttömyys on EU:ssa vakava paikka, unionin nuorten vaikea työtilanne on yksi talouskriisin pahimmista vaikutuksista. Työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista aiheutuu EU-maille vuosittain arviolta 153 miljardin euron kustannukset työttömyyskorvausten ja muiden etuuksien sekä saamatta jääneiden ansioiden ja verojen muodossa. (Lähde: Eurofoundin nuorisotyöttömyysraportti) Nuorisotakuujärjestelmien toteuttaminen ja kehittäminen edellyttää EU-mailta nuorten työllisyyden asettamista etusijalle kansallisissa talousarvioissa, jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin suuremmilta kustannuksilta. Meidän on katsottava tulevaisuuteen ja taattava nuorille paremmat mahdollisuudet koulutukseen ja työelämään.