11. maalis, 2015

Akateeminen työttömyys ongelma myös Satakunnassa

Julkaistu Kankaanpään Seudussa 12.3.2015, Julkaistu Satakunnan Kansassa 8.4.2015

Akateeminen työttömyys ongelma myös Satakunnassa

Akateeminen työttömyys on suorastaan haaskausta, sillä korkeakoulutettujen tulisi olla kaikkein osaavinta työvoimaa. Työttömyys on aina henkilökohtaisesti ikävä tilanne sekä yhteiskunnallisesti työpanoksen tuhlausta.

Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 2014 korkeasti koulutettuja oli työttömänä 41 699, alemman korkeakoulun suorittaneita työttömiä oli 22 264 ja ylemmän 18 040. Tohtoreita ja lisensiaatteja oli työttömänä yhteensä 1395. Tämä on jo liikaa. Tunnen monia korkeasti koulutettuja, jotka ovat ahkeria ja valmiita tekemään töitä. Valitettavasti työmarkkinat ja tutkinto eivät kohtaa tällä hetkellä.

Ongelmaan on puututtava koulutus- ja työvoimapoliittisella päätöksenteolla

TE-toimistojen palvelut eivät vastaa akateemisen työttömän tarpeita. Akateemiset osaajat vaatisivat sen sijaan erikoisalan tuntevia ammattilaisia tukemaan työn hakua. Työnvälittäjän tulisi tuntea akateeminen ala, tutkinnot ja työmarkkinat. Ammattilaisten työnvälitys myös palkitsisi työpaikan löytymisestä osaajiaan kannustinpalkkauksella. Tarvitsemme akateemisia työvoimapalveluita.

Koulutuspaikkoja on myös osattava ennakoida työmarkkinoita tukeviksi. Koulutuspaikkoja pitää supistaa aloilta, joilla on jo ylitarjontaa tekijöistä. Toisaalta korkeakoulupaikkoja tulee  lisätä uusille erikoisaloille. Suomesta pitää löytyä huippukoulutusta erityisaloille. Meidän tulee uskaltaa erikoistua. Yliopistoissa ja korkeakouluissa on lisättävä kansainvälisyysopintoja ja yrittäjyysopintoja. Akateemiseen yrittäjyyteen tulee kannustaa ja antaa resursseja.

Meidän on myös pidettävä huoli tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksesta. Uusi huippuosaaminen vaatii sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. Maakunnallisiin yliopistokeskittymiin kuten Porin yliopistokeskukseen ja Satakunnan Ammattikorkeakouluun tuleekin luoda eri alojen tutkijoista koostuvia isoja tutkimusryhmiä, jotka voivat yhdessä luoda huippututkimusta. Huippututkimus yhdessä elinkeinoelämän kanssa luovat talouskasvua ja sillä on työllistävä vaikutus maakunnassamme. Satakunnassa meidän on tuettava Porin Yliopistokeskuksen ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja tuotekehitystä, mikä luo uutta talouskasvua Satakuntaan.

 

Pirita Ihamäki (kesk.), Kansaedustajaehdokas, Pori