9. helmi, 2015

Uudet teknologiasovellukset - Uutta liiketoimintaa

Meidän on mahdollistettava uuden liiketoiminnan kasvu Suomeen. Peliala on nopeasti noussut Suomen kulttuuriviennin veturiksi. Nopea teknologinen kehitys on maailmassa luonut digitaalisen murroksen. PK-yritysvaltainen peliala on tämän vallankumouksen edelläkävijä. Vain varmistamalla, että kasvuyritykset pystyvät nousemaan suoraan teknologisen kehityksen terävimpään kärkeen, pystymme pitämään Suomen aseman digitaalisen tulevaisuuden kärkimaana.

Pelialan liiketoimintamallit vaihtuvat jatkuvasti sisältötrendien ja teknologisten kehitysten mukana. Tämä edellyttää pelinkehittäjiltä liiketoimintamalliensa jatkuvaa kehittämistä ja muuttamista. Digitaalisuuden lisääntymisen myötä myös liiketoimintamallien muutostahti on nopeutunut ja vain pysymällä mukana tässä kehityksessä teknologisista innovaatioista pystytään luomaan uusia työpaikkoja ja talouskasvua Suomeen. 

Minkälaisia toimia ehdottaisin:

  • Meidän tulisi kohdentaa uuden liiketoimminan kehittämiseen sisältörahoitusta esimerkiksi 20 000- 50 000€ suuruisten apurahojen, immateraalioikeuksiin pohjautuvien lainatakausten tai tuotantokannustimien muodossa.
  • Innovaatiorahoitukseen on luotava malli joka mahdollistaa entistä joustavammat investoinnit teknologian lisäksi myös liiketoimintainnovaatioihin.
  • Uutta liiketoimintaa avaavien star-up yritysten rahoituksessa on suositeltava suoria avustuksia lainapohjaisten tukien sijaan 100 000€ asti.
  • PK-yrityksille on sallitava eurooppalaisessa valtiotukisäännöstössä vähintään 70% tukitaso.