31. tammi, 2015

Yrittäjyydestä todellinen vaihtoehto

Julkaistu Satakunnan Viikossa, torstaina 13.11.2014

Yrittäjyydestä todellinen vaihtoehto 

Yrittäjyyskasvatus voidaan nähdä elinikäisenä oppimisena, jossa henkilön koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa yrittäjyyteen liittyvät valmiudet kehittyvät. Kyse on elämänhallinnan, vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen taidoista, kyvystä toteuttaa innovaatioita ja kohdata muutos. Yrittäjyyskasvatus elinikäisenä oppimisena tukee yrittäjyyden kehittymistä toimintatavaksi, jossa asenne, tahto ja halu toimia yhdistyvät tietoihin ja korkeaan osaamiseen.

 Meistä kaikista ei tulekaan yrittäjiä, mutta itsensä kehittäminen nopeasti kehittyvässä maailmassa on tärkeää. Oman osaamisensa tunnistaminen ja omien taitojen kehittämisen kautta henkilö voi ajautua omalle uralle ja päästä kehittymään. 

Suomessa vallitsee tällä hetkellä suurtyöttömyys ja tarvitsemme todellakin ihmisiä, jotka uskaltavat laittaa itsensä likoon ja perustaa yrityksiä. Uskon, että yrittäjyydellä Suomi nostetaan uuteen nousuun. Meidän on kuitenkin tehtävä asioita yhdessä, yksin ei kukaan pysty tätä maata kääntämään nousuun.

 

Mitä voisimme tehdä?

Meidän tulisi kehittää valtakunnallinen yrittäjyyskasvatus suunnitelma, joka lähtisi jo lastentarhasta. Tätä varten tulisi perustaa työryhmä tutkimaan ja toteuttamaan valtakunnallinen yrittäjyyskasvatuspaketti kaikille asteille koulutuksessa. Samalla Yrityskylä –hankkeen tulisi levitä pysyväksi koko Suomea kattavaksi kokonaisuudeksi. Porissa Yrityskylässä tänä vuonna 2014 kävi vierailemassa 2200 satakuntalaista oppilasta. Oppilaat ovat päässeet kokemaan konkreettisesti työntekoa, yrittäjyyttä ja johtamistaitoja. He ovat päässeet tutustumaan eri aloihin ja ymmärtämään yhteiskuntamme toimintaa ja yhteistyön tärkeyttä.

Yrittäjyyttä tulee helpottaa erilaisin keinoin. Yhtenä keinona olisi se, että työttömyyspäivärahan voisi valita suoraan starttirahana ja näin perustaa oma yritys. Yritysverotusta on muutettu vuoden 2014 alussa. Kuitenkin meillä suuret ikäpolvet ovat jättämässä yrityksiään lapsilleen.  Mallia voisi ottaa Virosta ja Ruotsista, joissa ei ole perintö- eikä lahjaveroa. Yritystoiminnasta ei tarvitse irrottaa varoja sukupolvenvaihdoksen verojen maksamista varten, vaan kaikki varat voidaan käyttää työllistävän yritystoiminnan kasvattamiseen ja investointeihin.  Virossa yrityksen tuottaessa voittoa, yrityksen ei tarvitse maksaa veroa, jos yritys ei jaa varojaan osinkoina. Yritys voisi näin ollen käyttää voittonsa investointeihin ja työllistää lisää henkilökuntaa. Suomi tarvitsee lisää työpaikkoja, rohkeita uusia ratkaisuja uusien toimialojen löytämiseksi ja Suomi voi omilla päätöksillään kannustaa yrittämään ja työllistämään.

Kirjoittaja Pirita Ihamäki, KTM, FM